Eğitim Felsefemiz & MüfredatımızEğitim Felsefemiz

English Kids Academy okul öncesi İngilizce müfredatımızın temellerini çocuklarımızın E=Eğlenmesi, K=Konuşması ve A=Anlaması'na yönelik E.K.A. eğitim felsefesi oluşturmaktadır.

Okul Öncesi İngilizce Müfredatımız

English Kids Academy okul öncesi İngilizce müfredatımızın ana amacı, çocuklarımızın İngilizce konuşmalarını sağlamaktır!

Erken yaşta yabancı dil öğretiminde amacımız, çocukların farklı kültürlere olan bakış açılarını zenginleştirmek, yabancı dil öğrenmeye olumlu tutum geliştirmelerini ve bu işi hayat boyu öğrenme düzlemine taşımalarını sağlamaktır.

Bu anlamda amaçlarımızı genel ve özel olarak ikiye ayırmış bulunmaktayız;

İngilizce Programımızın Genel Amaçları;

1. Dilin bir iletişim aracı olduğunu kavrayabilme.

2. Kullandığı dilin Türkçe olduğunu kavrayabilme.

3. Türkçe’ den başka dillerin olduğunu kavrama.

4. Öğrendiği yabancı dilde seviyesine uygun sözcükler ve diyalogları kavrayabilme.

5. Yabancı bir dil öğrenmeye istekli olma.

6. Farklı ülkelerin kültür ve değerlerinin farkında olma, onlara hoşgörülü yaklaşma.

7. İngilizce öğrenmekten zevk alma.


İngilizce Programımızın Özel Amaçları;

1. Öğrendiği yabancı dilde tonlama ve telaffuz bilgisi.

2. Günlük hayatta kullanılan basit kelimelerin ve cümlelerin bilgisi.

3. Hayvanların yabancı dildeki adlarının bilgisi.

4. Çevresindeki bitki & çiçeklerin adlarının bilgisi.

5. 1-20 arası rakamları yabancı dilde sayma bilgisi.

6.Öğrendiği yabancı dildeki renklerin bilgisi.

7. Vücudunun bölümlerinin bilgisi.

8. Sınıfındaki nesnelerin adlarının bilgisi.

9. Evin bölümlerinin ve eşyalarının adlarının bilgisi.

10. Yiyecek ve içeceklerin adlarının bilgisi.

11. Kendi giysilerini İngilizce adlandıra bilme.

12. Aile bireylerinin bilgisi.

13. Çevresindeki taşıtların bilgisi.

14. Düzeyine uygun kelimeleri anlayabilme.

15. Temel emir kalıplarını anlayabilme.

16. Temel soru kalıplarını anlayabilme.