Englısh Kıds Academy

<h4>Okul Öncesi İngilizce Eğitim Konusunda Lider Bir Adres<h4/>

Okul Öncesi İngilizce Eğitim Konusunda Lider Bir Adres

29 Ağustos 2023
<h4>Okul Öncesi İngilizce Eğitim<h4/>

Okul Öncesi İngilizce Eğitim

12 Eylül 2023

Englısh Kıds Academy

<h4>Englısh Kıds Academy<h4/>

Her gün değişen ve gelişen dünyada teknoloji hızla ilerlemektedir. Bu gelişen dünyayla her şey global bir hale dönüşmeye başlamıştır. Dünyayı takip etmek, evrenselleşmek ve dünya vatandaşı olabilmek için öncelikle iletişim kurmamız gerekir. Dünya dili olan İngilizce artık herkes tarafından ana dil gibi bilinmelidir.

Kalıplaşmış öğrenme şekilleriyle ilerlemeye devam edilmesi hiçbir fayda sağlamamaktadır. Sadece teorik bilgilerle İngilizce konuşma pek mümkün olamamaktadır.

Bu öğrenim sürecinin küçük yaşlarda başlanmasıyla daha hızlı ve daha kalıcı bir öğrenme sağlanıyor. Bunu fark eden English Academy hemen English Kids Academy kurdular. Bunu üzerine okul öncesi İngilizce eğitim programı hazırlamışlardır.

Aileler için İngilizce önemli hale geldiği için bu fikri benimsemişlerdir. İlerleyen süreçlerde bunu İngilizce anaokulu halini ortaya çıkarmışlardır. Daha sonra İngilizce kreş eğitimine geçerek iki farklı kategoride eğitim veriyorlar.

Eğitim Kurumunun İşleyişi

English Kids Academy çocukların hem eğlenmesi hem de İngilizceyi öğrenmesi temeli üzerine eğitim vermektedirler. Sıkılan çocuğun kendini öğrenmeye kapamasının süreci zorlaştıracağının bilincindedir.

Bu yüzden tüm eğitimler çocukları bunaltmaması üzerine hazırlanmıştır. Kendini ifade edebilecek seviyede eğitim verir. Her ay belge ve materyal desteklerinde bulunur. Düzenli olarak işleyiş kontrol edilir ve yapılabilecek iyileştirmelerde bulunulur.

Avantajlar

Çocuklara küçük yaşlarda eğitim vererek süreci hızlı ve kalıcı hale getirmeleri.

Pedagoglarla çalışarak çocuğa karşı hassas ve duyarlı davranılması.

Öğrenme sürecinde mümkün olduğu kadar her çocukla özel olarak ilgilenmesi.

Her yaş grubuna göre seviye grupları oluşturarak çocukların zorluk yaşamasının önüne geçilmesi.

Çocuğun korkusuzca konuşmasını sağlayacak ortamın hazırlanması.

Karşısındaki anlayabilmesi için kolaylıklar sağlaması.

Çocuğun eğlenmesini ana nokta olarak belirlemesi.

Okul öncesi İngilizce eğitim önem veren English Academy eğitim kolaylığı için farklı alanlara yönelmiştir. Bunlar İngilizce anaokulu halidir. Bir diğeri ise de İngilizce kreş eğitimidir. Bundaki sebepse çocukların yaş grubuna göre ayrım yaparak öğrenim kolaylığı sağlamaktır.
 
Çocuk kendisini ifade edebildiği ve önemsendiği ortamlarda bulunmak ister. Kısacası varlığının kabul edilmesini ister. Böyle ortamlarda rahat olur ve algıları açıktır. Çocuklar için de öğrenmek için asıl ortam böyledir. Bunu dikkatli araştırmalar sonucu English Academy bu noktayı fark etmiştir.

Çocuklar için en önemli nokta onların güveni ve rahatlığıdır. Bu konuyu önemseyerek devam eden Academy bu süreçte hızlanarak gelişmekte ve büyümektedir. Aileler eğitim için güvenmekte ve çocuklarını emanet etmektedir. Yüksek standartları ve kalitesiyle gönül rahatlığıyla tercih edilebilir ve çocukların eğitimine ve gelişimine katkıda bulunulabilir.