Okul Öncesi İngilizcenin Önemi!

2019 EF İngilizce Yeterlilik Endeksi Yayınlandı!
2019 EF İngilizce Yeterlilik Endeksi Yayınlandı!
5 Mayıs 2014
<h4>Covid-19 Sürecinde Anaokullarımızın Yanındayız</h4>

Covid-19 Sürecinde Anaokullarımızın Yanındayız

18 Mayıs 2020

Okul Öncesi İngilizcenin Önemi!

<h4>Okul Öncesi İngilizcenin Önemi!</h4>

Digital composite image of schoolgirl holding abacus against chalkboard

Yabancı Dil İhtiyacı Günden Güne Artmakta

Günümüzde yabancı dil eğitimi almak artık ulaşılamaz bir yerde değildir. Aksine kişilerin İnternet vasıtasıyla dahi evlerinden öğrenebilecekleri bir noktaya gelmiştir. Bütün bu imkanlar göz önünde tutularak halen neden dil öğrenmekte zorluk çekildiği sorunsalı da gündemdeki yerini korumaktadır. Dil bilimciler ve psikologlar bu sorunun temelinde bir sıkıntının olduğunu fark etmişlerdir ve dil öğreniminin basite indirgenemeyecek ve doğru yöntemler kullanılmadığı takdirde başarıya ulaşılamayacak olduğunu saptamışlardır. Bir dili öğretebilmek için birçok donanıma sahip olmanın gerekliliği söz konusudur. Bu durum dil öğreticilerinin aldığı pedagojik formasyon eğitiminin küçük yaş gruplarında neyi nasıl öğretecekleri konusunda yetersiz kaldığını da göstermektedir. Çünkü yapılan araştırmalar dil öğrenmek için belli başlı kritik yaş dönemlerin olduğunu göstermektedir. Bu dönemlerin ilki de 2-6 yaş aralığında gerçekleşmektedir. Ülkemizde henüz zorunlu yabancı dil eğitimi birçok devlet ana okullarına indirgenmemiş olup yalnızca özel kurumlarda verilmektedir. Fakat okul öncesi dönemde verilen dil eğitimi bir sonraki dönemlerde verilen eğitim için altyapıdır ve üstüne katılarak gidildiğinde daha iyi sonuçlar yaratacağı ön görülmektedir.

Okul öncesi eğitimde evimiz yazımızı okumadıysanız ona da göz atmayı unutmayın!

Sarıca, E. (2019). Erken Çocukluk Döneminde İkinci Dil Eğitimi. Denizli, Türkiye: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi