Vizyon, Misyon & Değerlerimiz

Vizyonumuz

 • “İngilizce konuşabilen çocuklar yetiştirmek.”

Misyonumuz;

 • EKA olarak «Yabancı dil eğitimi alıp konuşamama!» meselesini çok dert ediyoruz. Dolayısı ile okul öncesi çocuklara iyi İngilizce eğitim vererek rahatça İngilizce konuşmalarını istiyoruz.

 • EKA olarak biz, Anaokulu öğretmenlerinin İngilizceyi çok iyi öğreteceklerine inanıyoruz. Bunu başarmaları için onları çok iyi eğitiyor, en iyi materyaller ve programlar ile destekliyoruz.

 • EKA olarak biz her çocuğun, her öğretmenin ve her anaokulunun özel olduğunu düşünüyoruz. Gerektiğinde kalıpları yıkarak onlara özel eğitim hizmeti vermekten erinmiyor ve bunu hem onları hem bizi geliştirecek müthiş bir fırsat olarak görüyoruz.

Mottomuz

 • «E.K.A. : Konuşturur»

Değerlerimiz

 • Çocuk Odaklılık; İngilizce eğitiminde her şeyden önce çocuk haklarını ve beklentilerini gözetmek bizim için çok değerlidir.

 • İnsan Odaklılık; İnsanları anlayabilme, empati kurabilme, kuvvetli insan ilişkileri ile dokunduğumuz her bir kişinin kendini özel hissetmesi bizim için çok değerlidir.

 • Dürüstlük; Sonunda para kaybedeceğimizi bilsek bile şayet işler yolunda gitmiyorsa bunu ilk bizde duymanız bizim için çok değerlidir.

 • İstikrar; Eğitimin her alanında radikal değişikliklerin yapılmasından hoşlanmayız. EKA İngilizce eğitim sisteminin sık sık değişmemesi bu açıdan çok değerlidir.

 • Eleştirilmeyi Gerçekten Severiz: Eleştirilmek ve bu eleştirileri kişiselleştirmeden ortadan kaldırmaya çalışmak bizim için çok değerlidir.

 • Katılımcı & Demokratik; Karar alma süreçlerinde tüm EKA ekip üyelerinin, kurum yöneticilerinin, öğretmenlerin, velilerin ve çocukların fikirleri bizim için çok değerlidir.

 • Kişisel gelişim; EKA’da çalışan bizler için EKA bir «okuldur». EKA okulunda temas ettiğimiz herkesin tecrübelerinden, donanımından, fikirlerinden besleniriz. Bu bizler için de önemli olan kişisel gelişimimiz için çok değerlidir.

 • Yenilikçi ; EKA’da Anaokulu İngilizce eğitiminde yenilikçi çalışma sistemi ile fark yaratmayı hedeflemek, metotları ile farkındalık oluşturmak, özgürlükçü bir ruh ile sınırları zorlamak çok değerlidir.

 • Para İçin Çalışmayız; Evet günün sonunda eve ekmek götürmek zorundayız, ama bu ekmeğin bizim ve sevdiklerimizin boğazından rahat geçmesi çok değerlidir.

 • EKA Ekibi : Vizyonumuza tüm kalbi ile inanan ve misyonumuz doğrultusunda işini severek yürekten yapan takım arkadaşlarımız bizim için çok değerlidir.

Kültürümüz

 • Dostluk, dayanışma, özveri, aidiyet ve güçlü bir takımın değerli bir parçası gibi hissetmek bizim için çok önemlidir.

 • Biz birlikten doğan güce inanırız. EKA Ekibinin içinde her bir bireyin yarattığı bireysellik ve takım ruhunun ahenkli bütünlüğü çok kıymetlidir. EKA’nın bir kurumdan ziyade bir takım, sahibinin bir kişi değil bu takımın tüm bireylerinin olduğu bir çalışma ortamı mevcuttur. Biz herhangi kişisel bir problem, hastalık, kaza anında kimseyi yarı yolda bırakmayız.

 • «VAV!!!» Dedirtecek özel çözümler üretmekten çekinmeyiz.

 • Eğitim kurumlarının her birinin, her öğretmenin, her çocuğun, her velinin özel olduğunu bilir gerektiğinde ona göre davranırız.

 • EKA'da gerektiğinde inisiyatif alıp bütün süreci kendimiz yönetiriz.

 • Her öğretmenin farklı öğretme yöntemi olduğu gibi, koordinatörlerinde süreçlerin yönetilmesinde özgür olması şirket kültürümüzün en önemli özelliklerindendir. Bu sayede dinamik kalan ekibimiz, günlük sorunlar karşısında kâğıt üstünde tanımı olmayan çözüm alternatiflerini çok hızlı bir şekilde bulurlar. Bu konuda yöneticileriniz size güvenir ve her şartta arkanızda olduklarını hissettirirler. Bu güven sayesinde bizlerde sahada okullarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışırız.

 • EKA’da herkes eşittir ve as-üst ilişkisi hissedilmez.

 • Cesaretle yenilikçi kararlar alabilen, karar alma ve yenilenme süreçlerinde çoğulcu sese önem veren bir ruha sahibiz. Bu ruhu bu kadar zengin kılan şey ise, her bakıştan ve çeşitli tecrübelerden bir araya gelen ekibin  bilgi ve tecrübelerini bir potada eriterek kişilerden bağımsız bir EKA kültürü oluşturmasıdır. 

 • EKA'da her düşünce çok kıymetlidir ve mutlaka dikkate alınır.

 • Her kalıp ve düşünceye saygı duyarak koordinatör ve çalıştığı okullarına kendi hedeflerine ulaşabilecekleri özgür ortamı sağlarız. Gelişen çağın değişen eğitim ve öğretimdeki yenilik ve ihtiyaçlarını doğru tespit edecek öğrenme-öğretme açlığı ve dinamiği yüksek donanımlı ekibimiz ile değişimi oluşturmak, geliştirmek ve kucaklamak bizim için önemlidir.

 • Yabancı dilden korkulmasına müsaade etmeyiz.

 • İngilizceyi “yanlış telaffuz korkusu” tehdidinden uzak doğallaştırılarak dokunduğumuz kişilerin yaşamlarına almalarına yardımcı olup ön yargıları yıkmaya çalışırız.